1/4

Oppgradert uterom

2/4

Detalj av benk og beplantning

3/4

Detalj av uterom

4/4

Utomhusplan

Kunsthøgskolen i Oslo

Oppgradering av gårdsrom

Oppdraget omfattet prosjektering av utearelaer som skulle endre brukergruppe fra videregåendeelever til ungdomskoleelever. Det ble utarbeidet forprosjekt, detaljprosjekt og gjennomføringen ble fulgt opp på byggeplass.Prosjektet inngikk i et fellesprosjekt med Futhark-arkitekter.

Løsning av oppdraget

Skolegården befinner seg i et gårdsrom på ca. 410 kvm. Et relativt lite oppholdsareal for en ungdomsskole. Derfor var det vært viktig å tilrettelegge for gode og arealeffektive sitteplasser og løsninger i rommet. Universell utforming er ivaretatt, og materialvalg med robuste løsninger ble brukt for å skape et holdbart og solid uterom.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av forprosjekt
  • Utarbeidelse av detaljert utomhusplan
  • Oppfølging på byggeplass