E16 Åsbygda–Olum

E16 Åsbygda–Olum er delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Nymoen–Olum. Strekningen åpner for trafikk i desember 2021, et halvt år før planlagt.

09-12-2021

Rv. 3/25 Løten – Elverum – totalentreprise

Multiconsult har i samarbeid med Aas-Jakobsen og Skanska ferdigstilt ny rv. 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny rv. 25…

07-04-2021

Spesialinspeksjon – Bruer

Multiconsult har på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord utført spesialinspeksjoner av bruer i Nordland, Troms og Finnmark.

14-04-2020

Hovedinspeksjon – Bruer og fergekaier

Hovedinspeksjon av bruer og kaier er en tilstandskontroll som skal utføres med intervall på 5 år. Utføres på oppdrag av Statens vegvesen Region Nord.

E39 Bjørnafjorden – fase 5

Statens vegvesen ønsker å videreutvikle flytebrukonseptene for Bjørnafjorden-kryssingen og har engasjert arbeidsfellesskapet «AMC» (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs. Holt) for å utføre jobben.

17-01-2020

E39 Bjørnafjorden – fase 3

Fase 3 av Bjørnafjorden-prosjektet er en videreutvikling av et sideforankret flytebrukonsept. Det sideforankrede flytebrukonseptet som er utredet i denne fasen er en rett bru…

Lørenskog sentrum – Elvepark

For-, og detaljprosjekt. Detalj-, og byggeplan.

19-06-2019

E39 Byrkjelo – Grodås

Kommunedelplan

07-06-2018

Ski stasjon og dagstrekning – Nordbyveien bru

Kontroll av utførelse for Nordbyveien bru

17-01-2018

Rv. 52 Venås bru

Byggeplan

25-10-2017