1/4

Liftbru | Foto: Multiconsult/Visonor

2/4

Fergekai | Foto: Multiconsult

3/4

Småbru | Foto: Multiconsult/Visinor

4/4

Kulvert | Foto: Multiconsult/Visinor

Hovedinspeksjon – Bruer og fergekaier

Hovedinspeksjon av bruer og kaier er en tilstandskontroll som skal utføres med intervall på 5 år. Utføres på oppdrag av Statens vegvesen Region Nord.

Multiconsult har siden 1994 gjennomført hovedinspeksjon av bruer og fergekaier i Nordland, Troms og Finnmark. Kontrollene gjennomføres både over og under vann.

Det er snakk om visuell kontroll der det registreres og tas bilder av skadene. Multiconsult rapporterer så skadene inn i Statens vegvesen sitt Brutus register. Tiltak beskrives også i Brutus.

I løpet av 5 år er det ca 2500 bruer som skal ha hovedinspeksjon, i tillegg skal ca 200 bruer og fergekaier ha undervannsinspeksjoner. Ferjekaier skal ha over- og undervannsinspeksjon i løpet av et intervall på 3 år.

Løsning av oppdrag

I oppdraget ligger også registrering av skader i bruforvaltningsprogrammet BRUTUS, dokumentasjon av skader i form av bilder og video, samt relevant prøvetaking, oppmåling, rapporter etc.

Metoder som brukes i arbeidet:

 • Nær visuell kontroll (med hjelp av brulift, stiger, klatreutstyr)
 • Kontrollmetoder med automatisk samt kontinuerlig eller nesten kontinuerlig registrering av tilstand
 • Målinger, oppmålinger
 • Materialundersøkelser
 • Funksjonskontroll
 • Rapportering
 • Tiltak med kostnadsoverslag

Våre tjenester

 • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner for alle tre fylker
 • Utarbeidelse av kjøreplaner for liftbruer, småbruer og undervannsbruer, samt fergekaier
 • Utføre visuell tilstandskontroll over og under vann
 • Rapportering i Brutus
 • Tiltak med kostnadsoverslag