1/3

Oversiktsbilde av Nordbyveien bro | Foto: Camilla Wollan Mellesdal, Multiconsult

2/3

Detaljbilder fra inspeksjoner ved Nordbyveien bru | Foto: Camilla Wollan Mellesdal, Multiconsult

3/3

Detaljbilder fra inspeksjoner ved Nordbyveien bru | Foto: Camilla Wollan Mellesdal, Multiconsult

Ski stasjon og dagstrekning – Nordbyveien bru

Kontroll av utførelse for Nordbyveien bru

Multiconsult har prosjektert forberedende arbeid ved Ski stasjon og dagstrekning for Bane NOR, utviklet grunnlag for totalentreprise basert på NTK kontrakts standard, samt gitt faglig teknisk bistand inkl. innleie i byggherreorganisasjonen.

Multiconsult har tidligere utarbeidet reguleringsplan og detaljplan for nye Ski stasjon sammen med underleverandører LPO Arkitekter og LINK Landskap.

Prosjektet omfatter plattformer med undergang, underbygning med jernbanetekniske elementer og føringsveier, teknisk bygg, servicebygg, personalbygg, ny Nordbyveien bro, bussterminal og innfarts-parkering. Dagstrekningen inneholder store betongkonstruksjoner, betongportaler for Follobanen, godsspor tunnel og teknisk bygg. Prosjektet inneholder også omfattende forberedende arbeider for klargjøring av prosjektområdet for en totalentreprenør.

Løsning av oppdraget

Multiconsult, som en del av Folloline Project Service (FPS, Partnerskap mellom Multiconsult, Aas-Jakobsen and Amberg Engineering) har gitt teknisk støtte og gjort uavhengig kontroll utførelse (KUT) av en rekke fagområder ved bygging av Nordbyveien bru. Oppfølging har blitt gjort både hos underleverandører og på byggeplassen.

Gjennom tett samarbeid med Bane NOR har FPS gitt råd, evaluert tekniske løsninger, og utarbeidet KUT rapporter for å dokumentere jobben som er gjort. Inspeksjoner og oppfølging av underleverandører og på byggeplassen har vært viktig for å bidra til et best mulig sluttresultat. I tillegg har all dokumentasjon for de ulike fagdisiplinene og objektene oppfølgingen har omfattet, blitt revidert og kvalitetssikret.

Våre tjenester

 • Teknisk rådgivning
 • HMS
 • Byggeplassoppfølging
 • Inspeksjon av rutiner for egenkontroll
 • Kvalitetssikring
 • Inspeksjon av stål
 • Inspeksjon av overflatebehandling
 • Kontroll av armering
 • Kontroll av brulager
 • Kontroll av hengekabler
 • Kontroll av broreisverk