1/2

Holmestrand Stasjon

2/2

Dobbeltspor Holm Holmestrand Nykirke

Dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke

Prosjektet består av tre dagsoner, landbruksområde/skog ved Holm, Holmestrand stasjonsområde og landbruksområde ved Nykirke.

De to tunnelene har dobbeltspor med et teoretisk sprengningsprofil på 118 m2. Det er planlagt to tverrsalg som tunnelene skal drives fra, i tillegg til driving fra Holm. Tverrslagene skal fungere som rømningsveier, i tillegg er det planlagt 9 rømningstunneler. Totalkostnad for prosjektet inkl. jernbaneteknikk er ca. 3,3 mrd kroner (P85) i 2008.

Etter at detalj- og reguleringsplanen var ferdigstilt, utarbeidet Multiconsult en rapport vedrørende alternative løsninger for høyhastighetsbane for 250 km/t og stasjon i fjell for denne parsellen. På bakgrunn av denne rapporten har Jernbaneverket besluttet å utarbeide videre planer for høyhastighetsbane for Holm – Nykirke.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har i samarbeid med Atkins utarbeidet detalj- og reguleringsplan for den 13,6 km lange parsellen av dobbeltsporet mellom Holm – og Nykirke. Strekningen har to tunneler på 6,4 og 5,3 km.

Multiconsult har hatt ansvar for optimalisering av linjen, prosjektering av Holmestrand stasjonsområde, bergteknikk, geoteknikk, miljøgeologi, naturfaglig registreringer, trafikkanalyser, vegprosjektering, omlegging av vegsystemet i Holmestrand sentrum, landskapsarkitektur, miljøoppfølgingsprogram, konstruksjoner, massedeponi, anleggsteknikk og arealplanlegging med utarbeidelse av reguleringsplaner for de tre kommunene.

Atkins har utarbeidet de jernbanetekniske prosjekteringsoppgavene og støyberegningene i dette prosjektet.

Våre tjenester

  • Optimalisering av sporgeometri
  • Detaljplaner
  • Reguleringsplan
  • Kostnadsberegninger
  • Myndighetsbehandling
  • Alternative løsninger for høyhastighetsbane for hastighet på 250 km/t og stasjon i fjell