1/2

Flytoget

2/2

Flytoget

Gardermobanen

Høyhastighetsbane

Gardermobanen er en høyhastighets jernbane for tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn Gardermoen. Den er dobbeltsporet og er bygget for 200 km/t. Mellom Oslo S og Etterstad går den i traséen for hovedbanen. Resten er ny.

Hele banen omfatter strekningen Oslo-Eidsvoll, men hoveddelen er den 48 km lange strekningen Oslo – Gardermoen, hvorav 13,8 km er tunnelen Romeriksporten.

Løsning av oppdraget

Multiconsult var geotekniske- og bergtekniske rådgivere for parsellen Oslo-Nitelva, som blant annet omfatter Romeriksporten og dagsoner i begge ender, parsellen Åråsen-Arteid, adkomstsonen på Gardermoen, og Eidsvoll stasjon. For flere av parsellene har vi utført grunnundersøkelser i betydelig omfang.

Vi har også vært rådgivere innen akustikk med bomiljøtiltak i Gamlebyen og Lillestrøm, og byggetekniske rådgivere for Lillestrøm stasjon og adkomstsonen.

I tillegg har vi utført som et separat oppdrag installasjon av poretrykksmålere langs hele tunneltraséen.

Muliconsult utførte også kapasitetsmåling av private brønner før anleggsstart og da tunnelarbeidene pågikk.

I anleggsfasen var vi engasjert i oppfølging og byggekontroll av arbeidene, bl.a av tunnelarbeidene i Romeriksporten med omfattende bergsikring og tettearbeider, samt rystelsesovervåkning av sprengningsarbeidene.

Våre tjenester

 • Rystelsesmålinger
 • Støymålinger
 • Støyskjerming
 • Grunnundersøkelser
 • Geoteknisk prosjektering
 • Geologisk prosjektering
 • Tunnelprosjektering
 • Byggeteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Anbudsdokumentasjon
 • Oppfølging i byggetid