Multiconsult Samferdsel Bane Høyhastighetsutredning Drammen Stavanger

1/2

3D-illustrasjon av bru over Fedafjorden | 3D-ill.: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Høyhastighetsutredning Drammen Stavanger

2/2

3D-illustrasjon av bru ved Kjevik | 3D-illustrasjon: Multiconsult

Høyhastighetsutredning

Multiconsult har utredet høyhastighetsbane fra Drammen - Kristiansand - Stavanger.

Traseer og rapporter er utarbeidet av et team bestående av Multiconsult og vår svenske samarbeidspartner WSP. Fire ulike traséalternativer er belyst:

 • 20 % reduksjon i reisetiden for persontog
 • Fart på inntil 250 km/t med godstrafikk på samme linje
 • Fart på 330 km/t med godstrafikk på samme linje
 • Fart på 330 km/t uten godstrafikk

Reisetiden Oslo – Stavanger er beregnet til 2 timer 52 minutter med stopp i Oslo, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger for alternativet med fart på 330 km/t inkl. godstrafikk.

Løsning av oppdraget

Det er utarbeidet to rapporter i oppdraget:

 • En trasérapport hvor trasé og tekniske løsninger for de fire ulike alternativene er dokumentert gjennom tekst, kartmateriale og illustrasjoner
 • En miljørapport som dokumenterer og sammenligner konsekvenser av de ulike alternativene i forhold til landskap, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og naturressurser

Alt materiale er utarbeidet på engelsk.

Våre tjenester

 • Utvikling av jernbanetraséer
 • Stasjonsplassering
 • Vurdering av fjellforhold og grunnforhold
 • Vurdering av bruer og andre større konstruksjoner
 • Mengdeberegninger til kostnadsmodell
 • Visualisering i 3D-modell
 • Konsekvensanalyser av ikke-prissatte konsekvenser
 • Deltatt i faggrupper om tilpasninger for norske forhold mht tekniske løsninger, kostnader, GIS mm