Multiconsult Samferdsel Bane Jernanetunellen Lysaker Sandvika

1/2

Tunnelåpningen mot Lysaker | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Jernanetunellen Lysaker Sandvika

2/2

Dagsone Sandvika øst | Foto: Multiconsult

Dobbeltspor Lysaker – Sandvika

Jernbanetunnel Lysaker - Sandvika “Bærumstunnelen”

Tunnelen har tverrsnitt ca. 110 m2. I tillegg til tunnelen består hele prosjektet av to dagsoner, Lysaker vest og Sandvika øst. Tunnelen er drevet fra tre tverrslag samt fra endene. Det nye dobbeltsporet kommer i tillegg til det eksisterende dobbeltsporet på Drammenbanen.

Tunnelen går gjennom tett bebygde villaområder i Bærum, og setningsømfintlige grunnforhold har gjort det nødvendig med en grundig tetting av tunnelen. Et omfattende overvåkningsprogram har vært i virksomhet for å forhindre setningsskader.

Krav til rømningsveier har medført at det i tillegg til at tverrslagene skal fungere som rømningsveier er etablert en ekstra rømningstunnel, og to rømningsrom med sjakter til det fri.

Anleggsarbeidene startet i april 2007, og tunnelarbeidene ble avsluttet i 2010. Åpning av det nye dobbeltsporet var i august 2011.

Løsning av oppdraget

Vårt arbeid har foregått i nær kontakt med Jernbaneverket.

Prosjektet har pågått i vel 7 år, og med mange fagdisipliner har det totalt vært ca. 170 medarbeidere som har bidratt.

Våre tjenester

  • Detalj- og byggeplan
  • Anbudsdokumenter
  • Geotekniske undersøkelser
  • Ingeniørgeologiske undersøkelser
  • Kartlegging av bebyggelsens tilstand
  • Oppfølging i byggefasen