Sandtangen bru

Rehabilitering

01-12-2015

sandtangen, bru, bryne, befaring, tilstandsvurdering, rehabilitering, multiconsult
Fv. 714 Barman – Stråmyra

Reguleringsplan og konsekvensutredning inklusiv ny bru over Dolmsundet

26-11-2015

Rv 35/E16 Eggemoen – Olum

Ny og avlastet Rv. 35/ E16

24-11-2015

Bru, Randalselva, E16, Eggemoen, Olum, Konsekvensutredning ,Kommunedelplan, Reguleringsplan, detaljplan, Multiconsult
E16 Overgangsbruer i tre

Skisseprosjekt og forprosjekt

05-11-2014

E16 Randselva bru

Skisseprosjekt og forprosjekt

Breivoll G/S-bru

Forstudie

Flekkefjord bybru

Skisseprosjekt og forprosjekt

Øvre Sund bru

Bru over Drammenselva

06-06-2014

Skadesund Bru

Prosjektet bestod i å utbedre skader på brua.

05-06-2014