Flomsikring Røyslimoen

Lillehammer kommune har de senere årene vært utsatt for store flomskader etter intense nedbørshendelser. Multiconsult har fulgt oppdraget Flomsikringstiltak i Røyslimoen fra prosjektering til…

11-02-2022

Flomsikring av Fetsund sentrum

Mulighetsstudie - vurdering av alternative løsninger

27-02-2020

Flomverk Gjemselund

Prosjektområdet ligger ved Gjemselund i Kongsvinger sentrum, på nordsiden av Glomma. Området langs elva består av Strandpromenaden som går fra Sæter til Vangen. NVE…

Flomsikring Røyslimoen

Regulering og detaljprosjektering av nytt flomløp gjennom Røyslimoen på Lillehammer.

Sikring av vassdrag i Sør-Fron

Sikring av Augla, Brandsrudsåa og Skurdalsåa.

Flomsikring i Egersund sentrum

Eigersund kommune planlegger flomsikring av Eie- og Lundeåne som renner gjennom Egersund by.

13-09-2019

Gjenåpning av Alnaelva

Mulighetsstudie

20-11-2018

Flomtilpasningstiltak i Volda

Kartlegging av flomfare og flomtilpasningstiltak i Melshornsida

27-08-2018

Flom- og tiltaksplan for Norheim

Urban flomvurdering med bakgrunn i hydrologisk og hydraulisk modellering og beregninger

Pilotprosjekt klimatilpasning for Oslo kommune

Kost-/nytteanalyse for bruk av vei som flomvei