Melshornsida

Kartlegging av flomfare og tiltak for klimatilpasning

27-08-2018

Kalibrering av overvannsmodell

Kalibrering mot vannførings- og nedbørsmåler med Mike Urban

01-12-2017

Kapasitetsvurdering av VA-ledningsnett

Kalibrering og simulering med Mike Urban

03-10-2017

Restaurering av Haugdammen

Forprosjekt og underlag for konsesjonspliktvurdering

06-03-2017

Flomsikringsprosjektet Gudbrandsdalen

Bistand til prosjektering

01-12-2016