Oversikt over området | Foto: Karmøy kommune

Kalibrering av overvannsmodell

Kalibrering mot vannførings- og nedbørsmåler med Mike Urban

Multiconsult ble engasjert av Karmøy kommune for å lage en flom- og tiltaksplan for Norheim i Karmøy kommune. En delvis kalibrert avløpsmodell i Mike Urban var utgangspunktet for dette arbeidet. For å forbedre resultatene fra simuleringene ble det anbefalt og gjennomført en kalibrering av et området som ikke var kalibrert.

Ifølge reguleringsplanene skulle dette området bygges ut med nye boligområder (50% økning). En kalibrert modell vil gi mer realistiske resultater, som for eksempel kan brukes til å vurdere påvirkningen av de nye boligområdene på det eksisterende overvannssystemet.

Løsning av oppdraget

To vannføringsmålere og en nedbørsmåler ble montert i område. I tillegg hadde Karmøy kommune en fast nedbørsmåler som var plassert ikke så langt borte fra studieområdet vårt. Denne ble brukt til å kontrollere resultatene fra den ene nedbørsmåleren som ble montert.

Målerne registrerte data i 3 måneder, hvilket var lenge nok til å registrere flere kraftige regnhendelser i området. Totalt ble det brukt 3 regnhendelser: 2 for å kalibrere og 1 for å verifisere. Vannføringsmåleren som var plassert lengst oppstrøms ble brukt til å kalibrere tilhørende nedslagsfelt. I tillegg var denne måleren veldig nyttig for å kalibrere påvirkningen av et vann på 8 hektar (Spannavatnet). Resten av området ble kalibrert mot vannføringsmåleren som var plassert lengst nedstrøms.

Resultatene etter kalibreringen viste at imperme-abiliteten til halvparten av området var veldig underestimert i den opprinnelige ukalibrerte modellen.

Prosjektet var veldig nyttig i forhold til vurderingen av påvirkningen av de nye boligfeltområdene og Spannavatnet. I tillegg kunne det anbefales gode og relevante tiltak i flom- og tiltaksplan som ble utført senere.

Våre tjenester

  • Valg av plasseringen til målerne
  • Vurdering og valg av leverandør (målerne)
  • Oppfølging i monteringsfasen og målingsperioden
  • Kalibrering av Mike Urban modell