1/3

Landtak | Foto: Multiconsult

2/3

Høydebasseng og ventilkammer | Foto: Multiconsult

3/3

Eidestranda | Foto: Multiconsult

Vannledning Eidestranda

Ledningsanlegg, sjøledning og høydebasseng

Ny vannledning fra Eidestranda til Lesundhalvøya og Kallandvågen, for å forsyne området med vann fra Aure Vannverk. Oppdraget omfattet ca. 9 km ledninger, hvorav ca. 5,7 km ble lagt i sjø. Det ble også bygget et høydebasseng på 250 m3 på strekningen, og frem til dette ble det etablert vegtilkomst. Ledningen ligger i LNF-område med jordbruk, kulturminner, fiskeriinteresser og ankringsplasser.

Løsning av oppdraget

Beskrivelse etter NS 3420 samt tilbudsgrunnlag og byggeplaner.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektere og beskrive generalentreprise
  • Kontrahere utførende entreprenør
  • Oppfølging i byggeperioden