1/3

Arbeid langs adkomstveg til hyttefelt | Foto: Multiconsult

2/3

Styrt boring under fylkesveg | Foto: Multiconsult

3/3

Utfordringer med anleggsvann i grøfter | Foto: Multiconsult

Byggeledelse VA Kvamskogen – Eikedalen

Ledningsanlegg

4 km ledningsanlegg. To pumpestasjoner og én trykkøkningsstasjon. Delvis graving langs fylkesveg med to kryssinger.

Løsning av oppdraget

Byggeledelse generelt og mange avklaringer med:

  • Et ukjent antall hytteeiere som ble direkte berørt på sine eiendommer av anleggsvirksomheten
  • Kvam kraftverk og BKK nett, som begge ble tungt involvert i utbyggingene
  • Tilstøtende private entrepriser (ledningsanlegg) som knyttet seg til hovedledningene

Våre tjenester

  • Byggeledelse