Opstad Transformatorstadjon

Oppgradering av Jærnettet. Ny Opstad transformatorstasjon med GIS-anlegg

03-12-2020

Dam Kistefoss

Rehabilitering av dam

05-11-2020

Svanedammen

Revurdering av eksisterende klasse 3 betongdam

04-11-2020

Dam Blådalsvatn og dam Staffivatn

Revurdering og teknisk plan for to steinfyllingsdammer

Dam Mysevatn

Revurdering av eksisterende steinfyllingsdam

Dam Helgedalsvatn

Rehabilitering av fyllingsdam klasse 4

Bergselvi Kraftverk

Detaljprosjektering av småkraftverk med peltonturbin og en installert effekt på ca. 9 MW. Fallhøyde ca. 491 meter. Vannvei i klasse II som er ca.…

22-06-2020

Gudåa Kraftverk

Småkraftverk med installert effekt på ca. 4,9 MW. Fallhøyde 250 meter. Årlig produksjon på Gudåa er 11,2 GWh. Lengde rørgate ca. 1250 meter, og…

Jølstra Kraftverk

Detaljprosjektering og 3D-modellering

Reinåa

Småkraftverk med installert effekt på ca. 5,3 MW. Fallhøyde 355 meter. Lengde rørgate ca. 1250 meter boret sjakt og ca. 300 meter duktile rør.…