Opstad transformatorstasjon på Jæren, Rogaland | Foto: Multiconsult

Opstad Transformatorstadjon

Oppgradering av Jærnettet. Ny Opstad transformatorstasjon med GIS-anlegg

I forbindelse med oppgradering av Jærnettet til 132kV har Multiconsult prosjektert og utarbeidet konkurransegrunnlag for både Elmek og grunn/bygg-entreprise for ny transformatorstasjon med GIS-anlegg på Opstad. Transformatorstasjonen har tilknyttet fire lukkede trafosjakter.

Multiconsult har deltatt med alle fagområder inkl. grunnundersøkelser og utarbeidelse av MTA-plan fra prosjektering til oppfølging av byggeplass.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har deltatt i prosjektet med ansvar for prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag av alle fagområder. Multiconsult startet oppdraget med grunnundersøkelser miljøtekniske undersøkelser og utarbeidet MTA-plan.

Utgangspunktet for bygget var et konsept som Multiconsult utviklet til et gjennomførbart stasjonsbygg med GIS anlegg og fire tilhørende lukkede transformatorsjakter. Den elektromekaniske entreprisen ble utarbeidet til en totalentreprise, mens entreprisen for bygg og grunn ble beskrevet i NS3420.

Oppdraget ble kjørt som et VDC-oppdrag med svært sentral komplett 3D modell og felles aksjonsliste. Modellen ble også brukt i VR gjennomganger for å få en god virkelighetsfølelse med stasjonsbygget, transformatorer og elektromekaniske komponenter. Grensenitt fra linje gikk ved mastefundament inne på tomt.

Våre tjenester

  • Stasjonsbygg med GIS-sal og kabelkjellerMTA-plan
  • Transformatorsjakter
  • Apparatanlegg
  • Signalkabler
  • Kraftkabler
  • Kabelkulvert
  • Vei og plasser
  • Vann og avløp