1/2

Svanedammen oppstrøms | Foto: Multiconsult

2/2

Svanedammen nedstrøms | Foto: Multiconsult

Svanedammen

Revurdering av eksisterende klasse 3 betongdam

Svanedammen er en klasse 3 betongdam øst for Halden. Svanedammen demmer opp Femsjøen som er den nederste innsjøen i Halden-vassdraget som herfra og ned til sjøen også betegnes Tistedalsvassdraget (Tista). Ny, prosjektert dam er en 15 m høy klasse 4 dam som vil plasseres ca. 15 m nedstrøms den eksisterende dammen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult Norge AS var engasjert for å utføre revurdering av Svanedammen i 2016, forprosjekt i 2018 og utarbeidelse av teknisk plan i 2020.

Våre tjenester

  • Revurdering
  • Forprosjekt til damrehabilitering
  • Teknisk plan til damrehabilitering