1/2

Dam Blådalsvatn | Foto: Multiconsult

2/2

Dam Staffivatn | Foto: Multiconsult

Dam Blådalsvatn og dam Staffivatn

Revurdering og teknisk plan for to steinfyllingsdammer

Dam Blådalsvatn og Dam Staffivatn er klasse 2 steinfyllingsdammer med frontal betongplate i sør-vestre del av Blådalsvatn i Kvinnherad kommune. Dam Blådalsvatn er 56 m høy og bygget på 1960-og 1970-tallet. Dam Staffivatn er 24 m høy og bygget på 1970-tallet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult Norge AS ble engasjert med revurdering av Blådalsvatn og Staffivatn i 2017. I 2020 ble Multiconsult engasjert for  å utarbeide teknisk plan for rehabilitering av Dam Staffivatn.

Våre tjenester

  • Revurdering
  • Teknisk plan for damrehabilitering