Herand Kraftverk

Nytt kraftverk i Jondalen med ca. 430 meter fall, peltonturbin med samlet effekt på ca. 25 MW og årsproduksjon på ca. 78 GWh.

22-06-2020

Nye Suvdøla Kraftverk

Bygging av nytt kraftverk for å erstatte et eksisterende kraftverk. Det gamle kraftverket er fjernet og eksisterende rørgate er forlenget for å øke produksjonen…

Fufu vannkraftverk i Malawi

Konsekvensutredning

13-11-2017

Storåselva kraftverk

Detaljprosjektering og oppfølging i utførelsesfase

12-12-2016

Dam Olstappen

Oppgradering

01-12-2016

Minstevannføring Statkraft

Nytt arrangement i eksisterende anlegg

Smisto kraftverk

Detaljprosjektering og oppfølging for totalentreprenør

01-09-2016

Nye Verma kraftverk

Tilbudsforespørsel og detaljprosjektering av vannkraftverk

17-06-2016

Kikuletwa kraftverk

Konsekvensutredning, Tanzania

11-03-2016