2/7

Gullfaks oljeplattform

3/7

Foto: Jo Michael

4/7

Sakhalin 2

5/7

Ormen lange

6/7

Shtokman

7/7

Lyse LNG

Olje & Gass

Multiconsult har opparbeidet omfattende erfaring og høy kompetanse innen olje og gass-industrien gjennom deltagelse i en rekke on- og offshoreprosjekter siden 1970. Det inkludert design av noen av de største strukturene som noensinne er bygget offshore, samt landanlegg og terminaler.
Multiconsult på fib Symposium i København 2015

Morten Engen fra Marine konstruksjoner deltar på fib symposium for å presentere utvalgte resultater fra sitt…

23-04-2015

Nytt forskningsprosjekt innen betongteknologi

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «DACS – Durable Advanced Concrete Structures», hvor Multiconsult…

25-02-2015

Produksjonen i gang på Sakhalin 1 Arkutun-Dagi

Multiconsult gratulerer Exxon Neftegas Ltd. med produksjonsstart for Sakhalin 1 Arkutun-Dagi.

24-02-2015

International begeistring for ph.d-prosjekt

Morten Engen, i avdeling Industri, olje og gass , sitt nærings-ph.d.-prosjekt vekker internasjonal oppmerksomhet blant fageksperter…

10-12-2014

Multiconsult deltar i to nye Sentre for forskingsdrevet innovasjon

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Multiconsult deltar…

01-12-2014

Norsk spisskompetanse i internasjonale prosjekter

Songa Offshore sine fire nye CAT-D-rigger, bestilt av Statoil, skal møte strenge NORSOK-krav som er styrende…

19-11-2014

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt. Multiconsult har tilegnet seg kunnskap og forståelse for å håndtere alle faser av høykomplekse prosjekter, som krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester Onshore:

 • Onshore terminal og produksjonsanlegg
 • Bygg og konstruksjoner
 • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
 • Underjordiske lager
 • Landbaserte rørledninger og landfall
 • Elektriske nettstasjoner

Fokusområder og tjenester Offshore:

 • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
 • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
 • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
 • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
 • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

 • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
 • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
 • Vinter og ising modellering
 • Støy og vibrasjon måling og rådgivning
 • Metoceandata og arktiske spesialtjenester