2/4

Gullfaks oljeplattform

3/4

Foto: Jo Michael

4/4

Sakhalin 2

Olje & Gass – Offshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970.
Produksjonen i gang på Sakhalin 1 Arkutun-Dagi

Multiconsult gratulerer Exxon Neftegas Ltd. med produksjonsstart for Sakhalin 1 Arkutun-Dagi.

24-02-2015

International begeistring for ph.d-prosjekt

Morten Engen, i avdeling Industri, olje og gass , sitt nærings-ph.d.-prosjekt vekker internasjonal oppmerksomhet blant fageksperter…

10-12-2014

Multiconsult deltar i to nye Sentre for forskingsdrevet innovasjon

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Multiconsult deltar…

01-12-2014

Norsk spisskompetanse i internasjonale prosjekter

Songa Offshore sine fire nye CAT-D-rigger, bestilt av Statoil, skal møte strenge NORSOK-krav som er styrende…

19-11-2014

Aasta Hansteen sprenger grenser

Aasta Hansteen-feltet bygges nå ut med den første spar-plattformen på norsk sokkel. Multiconsult utfører detaljprosjektering av…

09-09-2014

Gigantprosjekt offshore i Vest-Afrika

Multiconsult skal prosjektere subseafundamentene for Kaombo-prosjektet offshore i Angola.

25-08-2014

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
  • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
  • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
  • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
  • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.
  • Konsulenttjenester for eksempel: Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav.
  • Støy og vibrasjon måling og rådgivning.
  • Metoceandata og arktiske spesialtjenester.