Infrastruktur og tomteklargjøring

En godt fungert infrastruktur er avgjørende for at en terminal eller et anlegg skal bli vellykket.

Design av hjelpesystemer som sjøvanns kjøleanlegg med inntak og utløp, brannsystemer, vann, drenering og avløpsledninger, elektriske høy-og lavspent kabler og fiber for telekommunikasjon og kontrollsystem må utformes i henhold til forskrifter og krav.

Et nettsted for terminaler og produksjonsanlegg krever ofte stor plass både langs kysten og på land. Det er av stor betydning for å definere en korrekt foot-print/lay-out. Multiconsult har deltatt i utviklingen av alle landanlegg i Norge som gir oss en unik kompetanse med slik planlegging.