Spesialtjenester

Multiconsult utfører en rekke spesialtjenester for olje- og gassnæringen. Vi har spesialister som jobber world-wide innen områder som støy, vibrasjon og akustikk, HVAC, commissioning, is-laster, ytre miljø og fysisk arbeidsmiljø for å nevne noen områder.

Spesialtjenester

 • Støy- og vibrasjons målinger
 • Metocean data målinger (bølger, strøm, vind) og islaster
 • Tredjeparts verifikasjoner og design gjennomganger.
 • Fysisk arbeidsmiljørådgivning, støy, vibrasjon, belysning, innemiljø
 • Teknisk sikkerhet og risikovurderings tjenester, brannteknikk, rømningsveier
 • Materialvalg og materialteknologi, inspeksjon og tilstandsrapporter, overvåking
 • Mekanisk ferdigstillelse og igangkjørings assistanse.
 • Commissioning av prosesstekniske systemer og hjelpesystemer.
 • Kontraktsadministrasjon. Beskrivelser og tekniske spesifikasjoner
 • Prosjektkontroll (tidsplanlegging, kostnadsberegninger, inkludert vektberegning)
 • Miljøkartlegging av farlige materialer og substanser offshore og onshore
 • Miljørådgivning forurensning og miljøundersøkelser
 • Konsekvensutredninger og risiko og sårbarhetsanalyser