Konstruksjonsteknikk

Multiconsult har et stort og meget erfarent fagmiljø innen konstruksjon av stålkonstruksjoner.

Vi utfører design og analyser på både onshore- og offshorekonstruksjoner. Multiconsult har erfaring med avanserte statiske og dynamiske analyser for brann og eksplosjon, utmatting m.m.

Multiconsult har utviklet og verifisert konstruksjoner for både flytende og faste installasjoner for olje- og gassindustrien i over 40 år. Våre konstruksjonstjenester kombinerer ekspertise på statiske og dynamiske konstruksjonstekniske analyser inkludert løfteanalyser, termisk, vibrasjon analyser og brannkrav. Multiconsult har erfaring fra konstruksjonstekniske analyser som; eksplosjonsanalyser, beskyttelse for fallende gjenstander, analyserer av båtpåvirkning og DAL-analyser, sammen med kollapsanalyser.

Vi kan bistå i alle faser av et prosjekt fra konsept til riving.