Marine stålkonstruksjoner, moduler og boligkvarter

Våre tjenester for stålkonstruksjoner, moduler og boligkvarter omfatter design, engineering og verifikasjon av både underkonstruksjoner og offshore topside strukturer.

Tjenestene som tilbys er tverrfaglige og fokuserer på utvikling og design av typiske moduler samt nedstengning / fjerning av offshore konstruksjoner.

Vi fokuserer på boredekk, plattformdekk, boretårn, jackets og moduler. Vi designer også faste stigerør, flytetanker og andre komponenter både for borerigger og produksjonsplattformer.
Sammen med LINK Arkitektur tilbyr vi også multidisipline tjenester i forbindelse med utforming av boligkvarteret for faste og flytende plattformer, borerigger og overnatting skip.