Mekanisk, HVAC og EIT

Multiconsult har erfaring fra alle faser av olje- og gassprosjekter, fra konsept til mekanisk ferdigstillelse og igangkjøring.

Våre tjenester omfatter HVAC kompetanse, mekanisk utstyr, rør og lay-out, CFD analyse og 3D design av mekaniske systemer. Høy- og lavspent strømforsyning, instrumentering og telekommunikasjon.

Typiske tjenester som utføres av Piping-disiplinen er å være lead piping og lay-out ingeniør, materialteknikk, rørdesign inkl. 3D CAD, rørsupportdesign, materialkontroll og pipingstress-analyser.

De mekaniske tjenestene er typisk spesifikasjon av mekanisk utstyr, leverandør oppfølging (designgjennomganger, HAZOP / HAZID, etc.), testing og verifisering (FAT, SAT, MC), commissioning, LCI dokumentasjon.

Typiske tjenester som utføres av EIT-disiplinen er utarbeidelse av anbudsdokumenter for EPC-forespørsler, detaljprosjektering, tredjeparts verifikasjon, risikoanalyse, testing og verifisering (FAT, SAT, commissioning, LCI dokumentasjon) m.m.