Rundevoll barnehage

Ny 6-avdelings barnehage på Rundevoll utenfor Egersund.

24-01-2020

Sande Barne-, og Ungdomsskole

Samspill, utviklingsfase og detaljprosjektering

26-06-2019

Solberg skole – detaljprosjektering

Ås kommune har etablert en ny grunnskole. Skolen er bygget som en to-parallell skole med flerbrukshall. Multiconsult har i samråd med L2 arkitekter hatt…

18-01-2019

NTNU – Teknologibygget

Detaljprosjekt

20-11-2018

Odda videregående skole

Rehabilitering av yrkesskole

11-07-2018

Tunheim hageby

Illustrasjonsplan

23-02-2018

Øygardsvatnet barnehage

Detaljprosjektering utomhus og bygningsfysikk

01-02-2018

Berg skole

Nytt utomhusanlegg

15-01-2018

Brandengen barneskole

Landskapsplan

01-09-2017

Bekkestua barneskole

Landskapsplan

31-08-2017