1/2

Oversikt over uteområdet på vestsiden av skolen | Foto: Multiconsult

2/2

Utomhusplan | Ill.: Multiconsult

Berg skole

Nytt utomhusanlegg

 Berg skole ligger på Berg i Trondheim kommune. Den har ca. 330 elever og 45 ansatte. Skolen består av en eldre skolebygning fra 1931 tegnet av Johan Osness. I 2016 ble det bygd et påbygg som ble innviet våren 2017. I forbindelse med påbygget ble hele skolegården oppgradert.

Berg skole er en av skolene i Trondheim med minst uteareal per elev og med den nye oppgraderingen ble det anlagt flere murer for å utvide bruksområdet for elevene. Multiconsult har bistått med landskapsarkitekttjenester samt geotekniker og miljøgeologi i dette prosjektet.

Løsning av oppdraget

Deltakelse i samspillfase og utarbeidelse av arbeidstegninger for nytt uteområde ved Berg skole i Trondheim i forbindelse med nytt påbygg på skolen. Arbeidet omfattet også byggeoppfølging.

Det nye uteområdet består bl.a av ny kunstgressbane, sitteamfier, lekearealer, nye anlagte murer for å utvide skolegården, ny parkeringsplass og nedgravde avfallscontainere.

Oppdraget inneholder også geoteknikk og miljøgeologi.

Nytt påbygg og utearealer ble ferdigstilt i desember 2016.

Våre tjenester

  • Deltakelse i samspillfase
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger
  • Utarbeidelse av stikningsdata
  • Byggeoppfølging
  • Geotekniske beregninger for utendørs støttemurer, byggegrop og fundamentplaner for nybygg
  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Miljøgeologisk rapport