1/4

Oversiktsbilde fra sørvest

2/4

Lekeområde 2. etasje. Universelt utforemet vei ned til 1. etasje ses i bakgrunnen

3/4

Trapp og amfi.

4/4

Akebakken.

Rundevoll barnehage

Ny 6-avdelings barnehage på Rundevoll utenfor Egersund.

Det skulle bygges en ny 6-avdelings barnehage på Rundevoll utenfor Egersund. Prosjektet innebærer riving av den gamle barnehagen, nytt 2-etasjers bygg med 6 avdelinger, 3 småbarnsavdelinger og 3 avdelinger for større barn. Fornying av adkomst og nytt lekeområde er også en del av prosjektet.

Multiconsult har gjennom rammeavtalen med Eigersund kommune hatt ansvaret for LARK og VEI, fra forstudiet og fremover til ferdig bygget anlegg. Oppstartsmøte var juni 2019. Januar 2020 legges anbudstegninger på Doffin, og hele anlegget skal være ferdig til oppstart august 2021.

Løsning av oppdrag

Hele tomta planlegges på nytt. Bygget er plassert slik at det er utganger i både 1. og 2. etasje, med lekeområder henholdsvis for små og store barn. Det er planlagt to lekeområder hvor man har intensivt lekeområde med klatring, huske, sandkasse oa.

I tillegg er skogområdet bak på tomta tilrettelagt som en lekeskog. Skogen tynnes og ryddes i underskogen, men bevares ellers. Det etableres hinderløype i skogbrynet, sti med både grillplass og akebakke langs stien. Et rikholdig og spennende terreng for barna.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • BIM modell
  • Planteplan
  • Parkeringsplass tegninger
  • Detaljer trapp og amfi
  • Andre detaljer
  • Utviklingsplan for skog
  • NS3420 beskrivelse