1/2

Øygardsvatnet barnehage | Foto: Marit Mong Søreng

2/2

Øygardsvatnet barnehage | Foto: Marit Mong Søreng

Øygardsvatnet barnehage

Detaljprosjektering utomhus og bygningsfysikk

Gjesdal kommune har bygget ny barnehage i Ålgård ved Nesjane, som ble åpnet i april 2017. Øygardsvatnet barnehage er bygget i én etasje med åtte avdelinger i ett byggetrinn. Alle avdelinger har direkte adkomst til terreng. Barnehagen er prosjektert og bygd som passivhus med de krav til energikvaliteter og dokumentasjon det innebærer.

Totalentreprenøren Jærentreprenør AS engasjerte i 2015 Multiconsult for å detaljprosjektere utomhusplan for barnehagen, levere energiberegninger og kuldebroregnskap, utføre kontroll mht. bygningsfysikk av tegningsgrunnlag, og ha noe oppfølging på byggeplass.

I tillegg produserte Multiconsult detaljtegninger og snitt i områder med store terreng-forskjeller. Barnehagen ligger mellom boligområdet på Nesjane i nordøst og har utsikt mot Fjermestadvatnet i sørvest. Terrenget vender seg slakt ned mot Fjermestadvatnet med terrengforskjell på 8 m fra nordøst til sørvest.

Løsning av oppdraget

Gjesdal kommune har bygget ny barnehage i Ålgård ved Nesjane, som ble åpnet i april 2017. Øygardsvatnet barnehage er bygget i én etasje med åtte avdelinger i ett byggetrinn. Alle avdelinger har direkte adkomst til terreng. Barnehagen er prosjektert og bygd som passivhus med de krav til energikvaliteter og dokumentasjon det innebærer.

Totalentreprenøren Jærentreprenør AS engasjerte i 2015 Multiconsult for å detaljprosjektere utomhusplan for barnehagen, levere energiberegninger og kuldebroregnskap, utføre kontroll mht. bygningsfysikk av tegningsgrunnlag, og ha noe oppfølging på byggeplass.

I tillegg produserte Multiconsult detaljtegninger og snitt i områder med store terreng-forskjeller. Barnehagen ligger mellom boligområdet på Nesjane i nordøst og har utsikt mot Fjermestadvatnet i sørvest. Terrenget vender seg slakt ned mot Fjermestadvatnet med terrengforskjell på 8 m fra nordøst til sørvest.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering utomhusplan
  • Snitt og detaljer utomhus
  • Energiberegning
  • Kuldebroregnskap
  • Kontroll av detaljtegninger mhp. bygningsfysikk
  • Oppfølging på byggeplass