1/2

Plantegning | Ill.: G. Gulliksen

2/2

Eksisterende vegetasjon | Foto: Multiconsult

Bekkestua barneskole

Landskapsplan

Tomten ligger på Nadderud i Bærum mellom Norges Toppidrettsgymnas og Bekkestua ungdomsskole. På tomten er det i dag et parkeringshus tilhørende NTG som rives for å gi plass til den nye skolen. På tilstøtende tomt ligger Balder barnehage som også skal rives.

Tomten består av et dalsøkk med skråninger, samt en kolle i sør som rager noe utover området. I dalsøkket går en turvei, og på vestsiden av denne er det et område med tett løvvegtasjon. Det samme gjelder kollens vestside, her er det også et naturområde.

På tomten er det i dag et parkeringshus tilhørende NTG som skal rives for å gi plass til den nye skolen. På tilstøtende tomt ligger Balder barnehage som også skal rives.

Området fremstår som et frodig parkmessig areal med naturområder.

Løsning av oppdraget

Prosjektet omfatter oppføring av ny barneskole fra 1.-7. trinn mellom Norges Toppidrettsgymnas og Bekkestua ungdomsskole. Tomten har store høydeforskjeller og bygget er lagt i skåningen for å ta opp store deler av høydeforskjellen. Adkomsten er bilfri, det er kun kjøring med tillatelse. Rundt bygget er det en sone som er opparbeidet med belegg, lekearealer og møteplasser, mens det i utkanten av tomten er naturområder der vegetasjon bevares. Det er tilrettelagt for ulike typer lek; det er områder med apparatlek, naturlek i den eksisterende vegetasjonen og ballspill. Hver av disse aktivitetene forekommer flere steder på skolens uteareal, slik at de ulike aldersgruppene kan være for seg selv. Høydeforskjellene utnyttes til lek. På byggets vestside er høydeforskjellen tatt opp med et amfi som kan brukes til lek og undervisning, og ved byggets sørøstre hjørne er en høy mur utformet som en klatrevegg. Med den store variasjonen i aktivitetsmulighetene er det tilrettelagt for et uteareal som forebygger mobbing og som skaper god trivsel. Belegget er asfalt, mens inngangene er markert med granittfelt. Lekearealene har gummidekke. Sentralt i skolegården er det valgt busker og trær som har høy prydverdi. Det er vektlagt farge-variasjon, blomstring og ulike vekst- og bladformer, for å øke opplevelsesrikdommen i skolegården. Skolen kan bruke deler av grøntområdet til opphold for skolebarna samtidig som det skal være et allment tilgjengelig park- og friområde.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging