1/3

Sandvolleyballbane | Foto: Multiconsult

2/3

Oppmerking av 60 meter | Foto: Multiconsult

3/3

Klartreaktivitet | Foto: Multiconsult

Tastarustå skole

Utomhusplan

Tastarustå skole ligger i bydelen Tasta i Stavanger kommune. Skolegården ble bygget i 2002 som både en barneskole og en ungdomsskole. Skolen er i dag en ren ungdomsskole.

Utearealene bærer preg av at det tidligere har vært både barne- og ungdomsskole. Skolen ønsket en oppgradering av utearealer som var mer tilpasset aldersgruppen 8-10. klasse.

Løsning av oppdraget

Skolegården er oppgradert med flere soner med ulike aktiviteter. Alt fra klatring, sandvolleyball, ballsport, til «slakk-line». Designet har en enkelt og rent uttrykk som er tilpasset aldersgruppen.

Skolegården fungerer både som et sosialt treffpunkt og bidrar til økt fysisk aktivitet.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utomhusplan
  • NS3420 beskrivelse