1/4

Parkouranlegg | Foto: Hege Borsheim, Multiconsult

2/4

Parkoranlegg | Foto: Hege Borsheim Multiconsult

3/4

Thermoplast oppmerking | Foto: Hege Borsheim Multiconsult

4/4

Basketballbane | Foto: Hege Borsheim Multiconsult

Giske ungdomsskole

Oppgradering av skolegård

Prosjektet omfatter oppgradering av en skolegård på en ungdomsskole i Sandnes kommune. Oppgraderingen omfatter et nytt parkouranlegg, termoplastmønster i asfalten og en ny basketballbane.

Løsning av oppdraget

Målsetningen med prosjektet var å oppgradere skolegården ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet og skape et mer attraktivt uteområde.

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Beskrivelse NS3420