1/4

Sande Barne-, og Ungdomsskole | Illustrasjon: WKE / L2 Arkitekter

2/4

Sande Barne-, og Ungdomsskole | Illustrasjon: WKE / L2 Arkitekter

3/4

Sande Barne-, og Ungdomsskole | Illustrasjon: WKE / L2 Arkitekter

4/4

Sande Barne-, og Ungdomsskole | Illustrasjon: WKE / L2 Arkitekter

Sande Barne-, og Ungdomsskole

Samspill, utviklingsfase og detaljprosjektering

Ny sentrumsskole i Sande, dimensjonert for 1100 elever, ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall, 3 000 m2 P-kjeller/teknisk. Skisseprosjekt er utført som offentlig konkurranse med forhandlinger. Forprosjekt er utført som en samspillsfase, hvor prosjektutvikling er gjennomført med åpen bok prinsippet.
Prosjektets totalentreprenør er WK Entreprenør.

Løsning av oppdrag

Skoleanlegget er utformt som en Trekløver; barneskole, ungdomskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et fellesrom. Skolene er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Prosjektet skal BREEAM sertifiseres og det skal ha 30 % reduksjon i klimagassutslipp. Flerbrukshallen bygges i massivtre. Prosjektet er vunnet i offentlig konkurranse, som en design og priskonkurranse. Det er en samspillsfase, utviklingsfase i ca. 10 mnd og detaljprosjektering.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt (konkurranse)
  • Utviklingsfase
  • Samspillsfase
  • Detaljprosjekt
  • BIM-modell
  • Tegninger
  • Risiko- og usikkerhetsanalyse