1/2

Nytt og gammel skal bindes sammen av glasstak | Ill: Slyngstad Aamlid Arkitekter

2/2

Ett bygg blir på seks etasjer, det andre på fire | Ill: Slyngstad Aamlid Arkitekter

NTNU – Teknologibygget

Detaljprosjekt

Tomten ligger midt i Trondheim sentrum på Kalvskinnet. Teknologibygget er på ca. 15.000 m2, og skal binde sammen de eksisterende bygningene på tomten.

Glassgården med scene og sitteplasser fremstår som det naturlige midtpunkt og møteplass for studentene. Bygget innebærer moderne, funksjonelle og fleksible arealer for IT- og matteknologimiljøene ved NTNU. Inneholder 12 undervisningsrom, et auditorium for ca. 340 personer, 12 grupperom, samt spesialrom og laboratorier for kjemi, informatikkutdanning, fornybar energi og matteknologi. Hensynet til universell utforming er sterkt ivaretatt, det er lagt stor vekt på etterklang/akustikk og energioptimalisering. Teknologibygget er sertifisert iht. passivhusstandard.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig for utforming av tekniske løsninger og detaljprosjektering av elektro og VVS for teknologibygget. Et stort og komplisert teknologibygg inneholder mange avanserte
laboratorier og derav tilhørende tekniske løsninger.

Bygget er løst med et større tekniskrom i kjelleren hvor hovedtavle og alle ventilasjonsaggregater er plassert, samt et serverrom for IKT og reservekraft. Forsyning av luft, vann og elektro er gjort med to sjakter plassert strategisk diagonalt i bygget. Dette har gjort at tekniske løsninger er komprimert til et minimum. Det er benyttet klimatak som distribuerer luft ut i rommene og gir føringsvei for elektro. Kjølemaskin og varmepumpe er plassert på tak. Prosjektet er løst i tett samarbeide med teknisk entreprenør, arkitekt, og byggherre.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Beregninger og simuleringer
  • Modellering og BIM
  • Automasjon