Campus Kristiansand | Foto: UiA

UiA – Sigurd Køhns Hus

Fakultet for kunstfag. Musikkfag undervisning

Bygg for musikkfaglig undervisning, forskning og øving. Bygget for Institutt for Kunst og Musikk er en del av hele Campusen på Gimlemoen i Kristiansand på totalt 42.000 m2.

Multiconsult har tidligere hatt ansvaret for Geoteknikk, Prosjekteringsledelse, bygge- og anleggsteknikk for hovedutbyggingen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har gjennomført alt fra tidligfase-vurderinger, løsningsvalg, avklaringer med byggherre og brukere, samt påfølgende prosjektering, anbudsbeskrivelse og oppfølging av entreprenørene i byggefasen.

På grunn av byggets tiltenkte bruk med både øvingsrom og flere mindre konsert saler, var det spesielt utfordrende med høye krav til akustikk, lydsmitte mellom ulike rom i bygget.

Antall instrumenter som benyttes daglig og som til enhver tid lagres i bygget gir strenge krav til balansert fuktighet og temperatur.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Geofag
  • Byggeteknikk
  • VVS
  • Elektro og styring
  • Brannteknikk
  • Landskapsarkitektur