Oversiktsbilde over tunet | Foto: J.S. Pettersen, NMBU

1/2

Oversiktsbilde over tunet | Foto: J.S. Pettersen, NMBU

Tekniske installasjoner i fjøs | Foto: J.S. Pettersen, NMBU

2/2

Tekniske installasjoner i fjøs | Foto: J.S. Pettersen, NMBU

Senter for husdyrforsøk

Driftsbygning – Undervisning og forskning

SHF er en sentral arena for utdanning og forskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Senteret skal tilrettelegge for husdyrforsøk og undervisning på de tradisjonelle husdyrrasene. Det etableres et rasjonelt og miljøvennlig anlegg som har stort fokus på dyrevelferd.

Bygget vil ved ferdigstillelse være Norges største fjøs med et samlet BRA på ca. 12 000 m2.

Arealet er fordelt på henholdsvis 5 bygg, og er dimensjonert for 130 melkekyr, 20 ammekyr, 150 søyer, 80 melkegeiter, 60 purker og 6 hester. Det legges vekt på fremtidsrettede løsninger og en høy teknologisk standard.

Prosjektet utføres på entrepriseformen samspill og består følgende samspillsgruppe: ØKAW arkitekter, Nyréns arkitektkontor, LINK arkitektur, Skanska, Norsk landbruksrådgivning og Multiconsult.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført prosjektering og rådgivning innen understående fagdisipliner i samarbeid med leverandører og entreprenører. Oppdraget hadde oppstart i 2013, og ble ferdigstilt og tatt i bruk 1. kvartal 2015.

God kommunikasjon innad i samspillsgruppe, samt mot entreprenører og leverandører for utarbeidelse av føringsveier, grensesnitt og tekniske rom er å anse som en viktig suksessfaktor. Det er utført jevnlige tverrfaglige kollisjonskontroller for kvalitetssikring av valgte løsninger. Prosjektet er modellert og detaljert i Autodesk Revit og utvekslingsformatet er IFC.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Oppfølging