Velkommen til Haakonsvern Orlogsstasjon | Foto: Multiconsult

Velkommen til Haakonsvern Orlogsstasjon | Foto: Multiconsult

Haakonsvern Orlogsstasjon – L1, F1, F2

Kontorbygg og flerbrukshaller

Oppføre egnede bygg og anlegg for virksomheten på Haakonsvern. Nybygg bestående av ett administrasjonsbygg og to flerbrukshaller.

Administrasjonsbygget skal dekke behovet for kontorer, møterom og undervisningsrom. Flerbrukshallene skal inneholde varm- og kaldtlager, kaldgarasje, garderober, dykkerfasiliteter, tørketårn og tekniske rom.

Rivning av båthangar ca. 4500 m2 med 8 stk. slipper og opptrekksystem, samt miljøsanering av området. Opparbeidelse av utearealer, med vaskeplass, miljøstasjon, parkering for biler og containere.

Opparbeidelse av ny infrastruktur i grunnen med tilknytning til fjernvarme og fjernkjøling.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i skisse- forprosjektfase og i tett samarbeid med brukere og byggherre.

Energiklasse A er lagt til grunn for byggene. Løsningen omfattet tilkobling mot nytt fordelingsnett for fjernvarme og fjernkjøling.

Skisse-/Forprosjekt utført i samarbeid med LINK arkitektur.

Våre tjenester

 • Rådgivning og prosjektering – alle fagområder
 • PGK: Prosjektledelse og koordinering av prosjekteringsgruppe, SHA-plan
 • LARK/RITr: Utarbeidelse av utomhusplan for parkering, adkomstvei, lys og vegetasjon
 • RIB: Premissdokument og prosjektering av bæresystem for kontorbygg og flerbrukshaller
 • RIV: Systemløsninger, effekt og energiberegninger, tilkobling til fjernvarme / fjernkjøling
 • RIVA: Planløsning for utomhus VA-anlegg, VL, SP, OV og slokkevannuttak
 • RIE: Systemløsninger for EL-forsyning , hoved- og underfordelinger, reservekraft og IKT/sikring
 • RIBr: Premissdokument for brann og overordnede branntegninger
 • RIG: Vurdering av grunnforhold og miljø
 • RIAKu: Premisser og løsninger – akustiske krav
 • RIRIVING: Tilstands-registrering og Miljøsaneringsbeskrivelse, Avfallsplan
 • Kostnadskalkyler
 • Beskrivelser
 • Tegninger BIM/3D