Tilbygg | Ill.: LINK arkitektur

Tilbygg | Ill.: LINK arkitektur

Haakonsvern Orlogsstasjon – Blandingsgassbod

Dykker- og froskemannsskolen

Tilbygg i tilknytning til Dykker- og Froskemannskolen DFS på Haakonsvern.

Tilbygget har vært brukt som pilotprosjekt innenfor BIM-modellering i Multiconsult Bergen. Bygget er fullmodellert innenfor alle fagområder/tekniske anlegg.

Tilbygget skal benyttes til utdanning av spesialdykkere for forsvaret og politiet og til klargjøring av dykkerutstyr.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i skisse- forprosjektfase i samarbeid med brukere og byggherre. LINK arkitektur har vært ARK for prosjektet.

Våre tjenester

  • PGL – Prosjekterings-gruppeledelse med ansvar for tverrfaglig koordinering av prosjekteringsgruppens arbeid, planlegging og organisering av arbeidet
  • RIB – Utført skisseprosjekt for byggeteknikk-/konstruksjonsløsning.
  • RIE – Utarbeidelse av skisseprosjekt. Detaljkoordinering elektrotekniske anlegg opp mot andre tekniske fag, samt å modellere elektro-tekniske anlegg i MagiCad. Bruk av BuildingSMART
  • RIV – Utarbeidelse av skisseprosjekt for VVS. Prosjektering av VVS-anlegg. Koordinering opp mot andre tekniske fag. Bruk av BuildingSMART