Depotbygg – nybygg fra sør-vest | Ill.: LINK arkitektur

Depotbygg – nybygg fra sør-vest | Ill.: LINK arkitektur

Depotbygg Haakonsvern

Nytt Depotbygg for Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) på Haakonsvern. Bygget vil bli et nullenergibygg

Bygget skal inneholde kontorer, møterom, resepsjon, vestibyle, lager/arkiv og garderober. Det er planlagt oppført i 3 etasjer med bæresystem i stål og med dekkeelementer. Plasstøpt 1. etasje.

Bygget er utredet med fokus på energieffektivisering og miljø. Det er valgte en nullenergiløsning hvor materialvalg, styring av lys og temperatur, tilkobling til eksisterende sjøvarmeanlegg og solfangere på taket, bidrar til at bygget dekker eget energibehov.

Sjøvarmeanlegget som energikilde gir i tillegg null utslipp av CO2. Bygget vil bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene i landet.

Våre tjenester

 • PL: Prosjektledelse og koordinering internt av prosjekteringsgruppe
 • LARK: Utarbeidelse av utomhusplan og beplantning.
 • RIB: Premissdokument og prosjektering av bæresystem. Jordskjelv-beregninger.
 • RIV: Systemløsninger, effekt og energiberegninger, tilkobling til fjernvarme/fjernkjøling
 • RIVA: Planløsning for utomhus VA-anlegg.
 • RIE: Systemløsninger for EL-forsyning , hoved- og underfordelinger, reservekraft og IKT/sikring
 • RIBr: Premissdokument for brann og overordnede branntegninger
 • RIG: Grunnundersøkelser. Vurdering av grunnforhold og miljøforhold.
 • RIAKu: Premisser og løsninger – akustiske krav
 • RITr: Parkering og adkomst
 • Kostnadskalkyler
 • Beskrivelser forprosjekt
 • Tegninger BIM/3D

Om våre tjenester

Tett oppfølging i skisse- forprosjektfase i samarbeid med brukere og byggherre.

Samarbeid med ZEB (Zero Emissions Building v/SINTEF NTNU) om løsninger for å oppnå et nullenergibygg.

Energiklasse A og nullenergi er begge utredet ifb med løsningsvalg.

Det er forutsatt tilkobling mot eksisterende fordelingsnett for fjernvarme og fjernkjøling.

Skisse-/Forprosjekt er utført i samarbeid med LINK arkitektur.