1/2

Solberg skole | Illustrasjon: L2 arkitekter

2/2

Fundamentering ved skolen | Illustrasjon: Multiconsult

Solberg skole – detaljprosjektering

Ås kommune har etablert en ny grunnskole. Skolen er bygget som en to-parallell skole med flerbrukshall. Multiconsult har i samråd med L2 arkitekter hatt i oppgave å utforme forprosjekt, og kravspesifikasjon for totalentreprise. I tillegg ble Multiconsult valgt av totalentreprenør til å detaljprosjektere u-etg, og fundamenter, samt akustikk for bygget.

Det nye skoleanlegget tar utgangspunkt i å utnytte tomtens fall til å legge inn en underetasje. Nytt skolebygg er plassert som et kompakt anlegg i nord-syd retning rett sydøst for eksisterende skolebygg. Denne plasseringen gir attraktive og solrike uterom på et øvre nivå mot nord, vest og syd og et nedre nivå mot øst slik at skolen ikke har noen «bakside».

I detaljprosjekteringen er det fokusert på smarte, enkle og tidsbesparende løsninger, både for prosjekterende og entreprenør.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Kalkyle
  • Totalentreprisebeskrivelse
  • Detaljprosjektering RIB og RIAku