Odda videregående skole | Foto: Odda videregående skole

Odda videregående skole

Rehabilitering av yrkesskole

Odda videregående skole er totalrenovert. Arbeidet ble utført i to prosjektfaser mens skolen var i full drift.

Multiconsult har prosjektert komplett nytt elektroteknisk anlegg, inkludert opplegg for nytt IKT-system levert av byggherre direkte. I tillegg har Multiconsult prosjektert en komplett ny VVS-installasjon, inkludert varmepumper og spesialavsug for verksteder tilknyttet undervisningsdelen.

Løsning av oppdraget

Prosjekt er gjennomført i tre faser:

  • Samspillfase med deltakere fra byggherre, entreprenør og rådgiver
  • Detaljprosjektering fase 1
  • Detaljprosjektering fase 2

I tillegg har Multiconsult fulgt opp prosjekt i gjennomføringsfase og utarbeidet ‘som-bygget’-dokumentasjon.

Våre tjenester

  • Samspillfase
  • Detaljprosjektering fase 1
  • Detaljprosjektering fase 2
  • Oppfølging i byggetid
  • Som-bygget-dokumentasjon