Deichman Bjørvika

Multiconsult har sammen med samarbeidspartnere hatt ansvar for prosjektering Deichman, fra skisseprosjekt og frem til ferdigstillelse, og bistått i byggefase og testfase på de…

22-04-2022

Områderegulering Fjordbyen

Multiconsult gjennomfører i samarbeide med LINK Arkitektur og WSP oppdrag med områderegulering for Fjordbyen på Lierstranda, og detaljregulering for Gilhusbukta øst i Fjordbyen.

03-03-2022

Mulighetsstudie: Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi: «Hus på vei, hus i veien»

Multiconsult og Link Arkitektur ble engasjert av Nye Veier AS for å gjennomføre en mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse…

08-10-2020

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen av Ny Vannforsyning Oslo skal sikre en ny fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune innen 01.01.2028.

02-06-2020

Kulturminneplan for Farsund

Multiconsult har utarbeidet kulturminneplan for Farsund kommune. Planen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en strategi for forvaltningen av disse.

27-02-2020

Ålesund Bybad

Ålesund Bybad ligger like utenfor bykjernene i Ålesund kommune, på tomten kjent som «Øvre Utstillingsplass». Prosjektet består av et badeland og 3 blokker á…

E39 Bjørnafjorden – fase 5

Statens vegvesen ønsker å videreutvikle flytebrukonseptene for Bjørnafjorden-kryssingen og har engasjert arbeidsfellesskapet «AMC» (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs. Holt) for å utføre jobben.

17-01-2020

Tasta skatepark – byggetrinn 2

Backe Rogaland AS engasjerte våren 2017 Multiconsult som totalrådgiver for Tasta skateparks andre byggetrinn. Skateparken ligger nord for Stavanger sentrum, på Tasta. Begge byggetrinnene…

Spetalen skole og flerbrukshall

Råde kommune har etablert en ny grunnskole. Spetalen barneskole er en to-parallell skole fra 1.-7. trinn.

09-01-2020

Brekkeparken Museum – Kulturbygg i Skien

Prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum. Telemark Museum er et regionmuseum som har ansvar for å…

27-06-2019