Spetalen skole og flerbrukshall | Foto: C.H. Clements

Spetalen skole og flerbrukshall

Råde kommune har etablert en ny grunnskole. Spetalen barneskole er en to-parallell skole fra 1.-7. trinn.

Råde kommune har etablert en ny grunnskole. Spetalen barneskole er en to-parallell skole fra 1.-7. trinn. Barneskolen er bygget i flere byggetrinn og har bestått av en gammel og nedslitt bygningsmasse. Det siste byggetrinnet fra 1997 skal beholdes og oppgraderes.

Nybygget er plassert der den gamle skolen lå. Skolen er delt inn i en fløy for småbarnstrinnet, samt SFO, og en fløy for mellomtrinnet med tilhørende HC base. Alle fløyene er knyttet sammen via et amfi, som fungerer som hovedvestibyle, scene, aula og knutepunkt. Hovedinngangen er tiltenkt besøkende, mens småbarns- og mellomtrinnet har sine egne elevinnganger mot skolegården. Den gamle delen av skolen er blitt bygd om til administrasjonsfløy.

I tillegg har skolen fått en flerbrukshall som en integrert del av prosjektet med egen kafé, tribune og diverse styrketreningsrom som legger til rette for idretts- og kulturarrangementer i lokalsamfunnet.

Spetalen skole har i dag 280 elever og 50 ansatte, og etter ønske er det bygget tradisjonelle klasserom med tilhørende grupperom.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har hatt i oppgave å utarbeide forprosjekt og totalentrepriseforespørsel for Råde kommune med all brukerinvolvering, samt detaljprosjektering for entreprenør.

Det meste av eksisterende bygningsmasse rives, rehabiliteres og tilpasses nybygg. Man har valgt å beholde eksisterende småbarnstrinn som rehabiliteres og bygges om til administrasjons- og personalfløy.

Skolen er bygget etter TEK10 med utstrakt bruk av tre. På Nohrcons konferanse «Bygging av fremtiden skole 2018» ble Den nye Spetalen skole kåret som årets vinner.

Våre tjenester

 • Forprosjekt
 • Krav- og ytelsesbeskrivelser til totalentrepriseforespørsel
 • Detaljprosjektering for totalentreprenøren

Fagdisipliner

 • RIB
 • RIBr
 •  RIA
 • RIBfy/RIEn
 • RIG
 • RIGm
 • RIE
 • RIV