Skolegård | Illustrasjon: BRG Entreprenør AS

Fevik skole

Ny skole for 1.-10. klasse

Fevik skole er ny, kombinert barne-og ungdomsskole, og ligger på samme tomt som den opprinnelige skolen og idrettshallen i Fevik lå. Prosjektet omfatter ny skole inkl. nytt folkebibliotek som også skal benyttes som skolens bibliotek.

Løsning av oppdraget

Bærekonstruksjoner av stål og stedstøpt betong samt hulldekker og lette prefabrikkerte elementer i tak. Fundamentert på stedlige masser (sand). Forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden som byggherrens konsulenter. Totalentreprise vunnet som arkitektkonkurranse.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeteknikk
  • Brannteknikk
  • Akustikk
  • Energi
  • Geoteknikk