Sande Barne-, og Ungdomsskole

Samspill, utviklingsfase og detaljprosjektering

26-06-2019

Lørenskog sentrum – Elvepark

For-, og detaljprosjekt. Detalj-, og byggeplan.

19-06-2019

Manglerudhøgda borettslag – Oppgradering fasader og tak

Prosjektet omfattet oppgradering av fasader og tak for hele bygningsmassen på Manglerudhøgda borettslag. Bygningene ble oppført tidlig på 1960-tallet.

24-05-2019

Brann Stadion

Ny Fjordkrafttribune og studentbygg

02-05-2019

Oslo Fengsel avd. A – Tilstandsanalyse og takrehabilitering

På oppdrag fra Statsbygg har Multiconsult gjennomført en tilstandsanalyse av bygningenes tak og fasader, og utarbeidet forvaltningsplan for kulturhistorisk eiendom i samarbeid med Norsk…

13-03-2019

Oslo Fengsel
Narvik Rådhus – Totalrådgiver rehabilitering og modernisering

Full rehabilitering og innvendig ombygging med 8 etasjer og 200 kontorplasser.

Narvik Rådhus
Hotel Norge – Totalrehabilitering og utbygging

Etter at Scandic Hotels overtok driften av Hotel Norge i Bergen, er hotellet blitt totalrenovert for nærmere trekvart milliard kroner. Multiconsult har vært totalrådgiver…

04-03-2019

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Prosjektering nye sykehjemsplasser for demente

12-10-2018

Tilstandsanalyse av saltlager

Spesialinspeksjon og tilstandsanalyse av stålkonstruksjon

13-02-2018

Eidsvollsbygningen

Restaurering og tilbakeføring til 1814

26-01-2017