Fornebubanen

Fornebubanen er det største enkeltprosjektet for T-banenettet i Oslo-området i nyere tid. Prosjektet omfatter en 8,2 km lang tunnelstrekning og 6 nye stasjoner med…

12-05-2020

E134 Haukeli – Detaljreguleringsplan

Statens vegvesen startet høsten 2011 opp reguleringsplanarbeid for ny stamveg over Haukeli, strekningen Vågsli – Seljestad. På grunn av prosjektets størrelse ble reguleringsplanarbeidet delt…

08-05-2020

E39 Byfjord- og Mastrafjordtunnelen

Oppgradering av sikkerhetsutrustning i tunnelene

06-01-2016

Oppgradering, byfjordtunnelen, mastrafjordtunnelen, sikkerhet, nødstrøm, nødlys, video, multiconsult
E39 Vågsbotn – Hylkje

Eikåstunnelen

26-11-2015

Fv 714 Stokkhaugen – Sunde

Parsell Mjønes – Vasslag

Oppgradering av tre tunneler

Tunneler: Røyrdalen, Giljajuvet og Fureli

27-10-2015

Samferdsel og infrastruktur, Røyrdalen, Giljajuvet, Fureli, oppgradering, nødstasjon, ledelys, Multiconsult
Fv. 76 Målvikhammertunnelen

2650 m rassikringstunnel

Samferdsel og Infrastruktur, Målvikhammertunnellen, Fv 76, Rassikring, Multiconsult
E8 Langsundforbindelse

Grunnundersøkelser

22-10-2015

Samferdsel og infrastruktur,Langsundet, E8, Reinøya, Ringvassøya, Grunnundersøkelse, Multiconsult
Fv. 572 Eddagjelet

Tunnelportaler analysert med PLAXIS

Samferdsel og infrastruktur, Fv 572 Eddagjelet, Tunnelportal, Ulvik herad, PLAXIS