Konsept for stamnetthavn i Kirkenes

Utvikling av havnekonsept som basis for reguleringsplan. Offentlig havn, forsyningsbase, verft, containerterminal og bulkterminal.

03-06-2019

Kai og fylling Monstad

Detaljplan

07-10-2018

Hammerfest Ren Havn

Forprosjekt og detaljprosjektering

27-08-2018

Hjortnesterminalen

Reguleringsplan

29-08-2017

Ren havn Hammerfest

Miljøopprydding og deponering i cellespuntdeponi

08-05-2017

Industriområdet Vannavalen

Detaljprosjekt

05-05-2017

Os Sjøfront 2

Kai- og boligdel

15-12-2015

Os sjøfront | Foto: StorBergen Boligbyggelag
Kai Framo Fusa

Kairehabilitering

08-12-2015

Renere Havn Trondheim – Nyhavna Deponi

Regulering med konsekvensutredning, forprosjekt og detaljprosjektering

03-12-2015