1/2

Bruk av elementer i byggefasen | Foto: Multiconsult

2/2

Plan industriområde Vannvalen | Ill.: Multiconsult

Industriområdet Vannavalen

Detaljprosjekt

Prosjektet omhandler prosjektering av adkomstveg, industriområde og strandkai i Vannavalen.

Prosjektet er gjennomført i forbindelse med at Karlsøybruket skal bygge nytt produksjonsbygg for mottak av fisk. I denne forbindelse har det vært behov for ny kai. Kaien er bygget i regi av Karlsøy kommune.

Multiconsult har utført prosjekteringstjenester for Karlsøy kommune samt bistått i byggeperioden.

Løsning av oppdraget

I samarbeid med Karlsøy Kommune har Multiconsult definert nødvendig omfang av anlegg og konstruksjoner og utført komplett prosjektering for disse. Kaien er etter ønske fra byggherre og entreprenør prosjektert og bygget med utstrakt bruk av betongelementer.

I gjennomføringsfasen har Multiconsult hatt flere sentrale roller.

Våre tjenester

 • Grunnundersøkelser
 • Geoteknisk rapport
 • Ingeniørgeologiske vurderinger
 • Miljøundersøkelser av sjøsedimenter
 • Bølgevurderinger
 • Prosjekteringsledelse
 • Detaljprosjektering av kai og fyllingsarbeider
 • Detaljprosjektering av adkomstveg
 • Teknisk Byggeledelse betong og fyllingsarbeider
 • Koordinator prosjektering
 • Koordinator utførelse
 • Byggeøknad
 • Uavhengig kontrollerende av utførende