Samferdsel og infrastruktur, Mehamn, kai, ekspedisjonskai, Hurtigruten, Finmark, Multiconsult

1/3

Byggeprosessen | Foto: T. Johansen Entreprenør AS

Samferdsel og infrastruktur, Mehamn, kai, ekspedisjonskai, Hurtigruten, Finmark, Multiconsult

2/3

Byggeprosessen | Foto: T. Johansen Entreprenør AS

Samferdsel og infrastruktur, Mehamn, kai, ekspedisjonskai, Hurtigruten, Finmark, Multiconsult

3/3

Byggeprosessen | Foto: T. Johansen Entreprenør AS

Ekspedisjonskai i Mehamn

Kai for hurtigrutetrafikk

Frittstående kaipir bygd inntil eksisterende trekai. Kaia er primært beregnet for anløp fra Hurtigruten, og den er dimensjonert for båter med deplasement inntil 20000 tonn.

Kaia er utført i betong med omstøpte stålkjernepeler til fjell.

Løsning av oppdraget

Kaia er utført i betong med bjelker vinkelrett kaifront.

Da entreprenøren ønsket størst mulig grad av prefabrikasjon, er det benyttet samvirkende forskalingselementer i betong både for bjelker, dekket og fenderskjørtene. Kaidekket bæres av stålkjernepeler som er innboret og faststøpt i fjell. Stålkjernepelene er omstøpt med forskaling av stålrør (diameter 700 mm).

Kaias stabilitet ivaretas av 4 par med skråstilte peler (2 par i hver retning). Disse pelene tar både trykk og strekk.

Fartøylaster: I hht. NS3479, pkt. 3.5.3 og 3.5.4.

Deplasement inntil 20 000 tonn.

Trafikklaster: I hht. Vegvesenets håndbok 238, kap.3, bruksklasse 10 (Bk10)

Nyttelaster: 40 kN/m2.

Geoteknikk har utført undersøkelser av grunnforholdene, gjort en vurdering av aktuelle peletyper og utarbeidet peleinstruks.

Våre tjenester

  • Komplett detaljprosjektering