drammen havn, bygg og eiendom, belysning, plan, multiconsult

Drammen havn | Foto: Multiconsult

Drammen Havn

Belysningsplan

Drammen Havn er en innlands dypvannshavn beliggende ved utløpet av Drammenselva. Havna er Norges viktigste bilhavn, 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen Havn. Sentral beliggenhet og jernbanespor på kaikanten gjør det mulig med direkte omlasting mellom bil, båt og bane.

Havna har en lagerhuskapasitet på 46 000 m2, samt at inntil 12 000 biler til enhver tid kan oppbevares på havneområdet. I tillegg har Drammen havn to mobile containerkraner og to portalkraner. Havnas aktivitet bidrar til generering av 2 200 arbeidsplasser og en samlet omsetning på mer enn 4 milliarder kroner.

Løsning av oppdraget

Prosjektet er en del av rammeavtalen for rådgivertjenester¨Multiconsult har med Drammen Havn. Astrup og Hellern arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter skal utarbeide en masterplan for havneområdet og i den forbindelse har Multiconsults lysdesignere fått i oppdrag å utarbeide en belysningsplan som skal inngå som en del av masterplanen.

Belysningsplanen omfatter funksjonsbelysning for området, samt effektbelysning av fremtredende elementer som kraner, siloer og utvalgte fasader. Bakgrunnen for oppdraget er ønsket om å skape en helhet og en entydig identitet for området.

Våre tjenester

  • Lysdesign